PAS DE L'ESPORT, SLU

Política de privadesa

1. Qui és el responsable del tractament​:

De conformitat amb la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (d'ara endavant LQPD), us informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses en un fitxer titularitat de PAS DE L'ESPORT, SLU, amb domicili professional a la Plaça Coprínceps, núm. 24, 2n - 1a de la vila del Pas De La Casa a la parròquia d'Encamp. La nostra societat consta inscrita al Registre de Societats amb número de registre 23544 i NRT. L-718619-T. La societat exerceix la seva activitat mitjançant PAS DE L'ESPORT. Amb la finalitat d'atendre les seves consultes relacionades amb la Protecció de Dades, vostè pot contactar amb el responsable del tractament trucant a +376 695 268 o enviant un correu electrònic a info@travessapasdelacasa.com.

Seguint la normativa relativa a la Protecció de Dades Personals, LQPD i els reglaments que la desenvolupen, us fem saber que les dades facilitades a PAS DE L'ESPORT, SLU mitjançant aquest lloc web, serà destinat a recollir únicament les dades necessàries per poder inscriure’s al nostre esdeveniment i/o contactar amb vostès en cas d’haver de comunicar-li alguna informació important.

2. Quines són les finalitats del tractament i la seva base jurídica?

El contacte i la contractació electrònica de productes i serveis oferts a través d'aquest lloc web per PAS DE L'ESPORT, SLU només es pot dur a terme per persones majors de 18 anys, no menors d'aquesta edat. De conformitat amb això, si vostè subministra les seves dades personals a través d'aquesta web, ho fa sota la premissa que és major de 18 anys. En cas que PAS DE L'ESPORT, SLU comprovi que, contravenint la norma esmentada, les dades personals han estat subministrades per un menor de 18 anys, es procedirà a la seva eliminació immediata.

PAS DE L'ESPORT, SLU entén que les dades facilitades a través del lloc web, són facilitades voluntàriament al moment de ser enviades mitjançant els diferents formularis:

a) Mitjançant el formulari de contacte que PAS DE L'ESPORT, SLU posa a la seva disposició en aquest lloc web per realitzar sol·licituds d'informació, consultes o reclamacions, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per dur a terme tots els tràmits i / o procediments necessaris per donar curs a aquesta sol·licitud. La base jurídica d'aquest tractament de dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en marcar la casella que es troba al costat de la frase "He llegit i accepto la política de privadesa" que apareix en el formulari que PAS DE L'ESPORT, SLU posa a la seva disposició a aquest lloc web.

b) A través dels mecanismes que PAS DE L'ESPORT, SLU posa a la seva disposició en aquest lloc web per a la reserva i/o compravenda en línia dels seus productes i/o serveis, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar els procediments de reserva, compra, enviament, lliurament i pagament relacionats amb la reserva i / o compravenda realitzada. La base jurídica d'aquest tractament de les seves dades personals és el corresponent contracte, a través del qual vostè adquireix els productes i/o serveis.

c) Per via de l'apartat "Registra't" que PAS DE L'ESPORT, SLU posa a la seva disposició en aquest lloc web, vostè podrà registrar-se i, per tant, crear un compte personal la qual li evitarà haver de facilitar les seves dades personals cada vegada que realitza una reserva i / o compravenda i per consultar i gestionar les seves reserves i/o compravendes més fàcilment. La base jurídica d'aquest tractament de les seves dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en marcar la casella que es troba al costat de la frase "He llegit i accepto la política de privadesa" que apareix a l'apartat "Registra't" que PAS DE L'ESPORT, SLU posa a la seva disposició en aquest lloc web.

Les seves dades seran objecte de tractament i seran incorporades a la nostra base de dades i utilitzades per intercanviar comunicacions amb vostè, d'acord amb el consentiment que vostè haurà atorgat mitjançant la realització i l'enviament d'aquests formularis.

Si les dades facilitades són d'un menor de 18 anys del qual vostè n'és responsable, es considerarà que vostè atorga també el seu consentiment exprés perquè les dades del menor siguin tractades segons les nostres polítiques de protecció i confidencialitat. En tot cas, caldrà acreditar mitjançant un document oficial la seva posició de parentiu i/o tutela sobre el menor.

Queda totalment prohibit facilitar, a través del nostre lloc web, dades de tercers diferents de les de l'interessat sense el seu consentiment o sense una habilitació legal per fer-ho.

3. Durant quant de temps conservem les vostres dades?

Les seves dades personals es conservaran en les nostres bases de dades durant els terminis màxims previstos legalment. En general seran conservades durant tot el temps necessari per exercir la finalitat prevista en el moment de la seva obtenció i posteriorment seran conservades durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals de la contractació de serveis i/o del seu tractament, tal com preveu la legislació vigent.

4. Quins són els destinataris de les vostres dades personals?

Les seves dades personals només seran facilitades a tercers quan sigui estrictament necessari per poder-les processar.

Les dades facilitades a proveïdors de serveis de PAS DE L'ESPORT, SLU, aquests es regiran per les estrictes condicions i mesures de seguretat previstes per PAS DE L'ESPORT, SLU en els contractes signats a aquest efecte i d'acord amb les condicions establertes en la nostra política de privadesa i els termes definits reglamentàriament. PAS DE L'ESPORT, SLU donarà les instruccions necessàries perquè les seves dades siguin tractades amb la més estricta confidencialitat i adoptant totes les mesures necessàries en matèria de seguretat del tractament.

PAS DE L'ESPORT, SLU només facilitarà les seves dades personals a tercers aliens a la nostra entitat quan sigui estrictament necessari per complir amb la normativa vigent; per donar curs a un requeriment administratiu o judicial i sempre que així ho estableixi una normativa aplicable; per fer complir els termes i condicions dels serveis contractats o adquirits amb la nostra entitat, inclosa la compra de serveis, la gestió de cobraments i pagaments a través d'entitats financeres, amb l'objecte de detectar, prevenir o abordar qualsevol classe de frau, intrusió a la nostra seguretat o millora d'eventuals problemes tècnics.

Per norma general, PAS DE L'ESPORT, SLU no realitza transferències internacionals de dades personals, sense el seu consentiment exprés. No obstant això, l'informem que el nostre servidor web i de correu electrònic es troben allotjats en un país tercer que ha estat declarat amb un nivell de protecció adequat per la Comissió Europea. Així com que, totes les seves dades es troben protegides mitjançant un certificat de xifratge.

5. Quins són els vostres drets en relació amb les dades personals?

PAS DE L'ESPORT, SLU l'informa que, LQPD i els reglaments que la desenvolupen li atorguen un seguit de drets relatius a les seves dades, com són el dret d'accés, el dret de rectificació i el dret de supressió. Així mateix, vostè té dret a limitar el tractament de les seves dades personals, oposar-s'hi o demanar-ne la portabilitat, en els termes establerts per la llei.

Podeu exercir els drets sobre les seves dades personals, adreçant-nos una comunicació escrita i signada, a la nostra adreça postal o al correu electrònic info@travessapasdelacasa.com, indicant-nos amb claredat el dret que desitja exercir i acompanyant la comunicació d’una fotocòpia perfectament visible i sense alterar del seu document d’identitat o passaport.

D’altra banda, vostè pot obtenir informació addicional sobre els seus drets o adreçar una queixa a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), amb domicili a C/ Doctor Vilanova, 15-17 (planta -5) d’Andorra la Vella, al telèfon +376 808 115 i al correu electrònic apda@apda.ad

6. Seguretat:

PAS DE L'ESPORT, SLU es compromet a garantir la seguretat i privacitat de les seves dades personals, posant en funcionament una bateria de mitjans tècnics i organitzatius a l'efecte d'evitar qualsevol classe d'alteració, pèrdua, robatori, ús inadequat o tractament i accés no autoritzat.

En tot cas malgrat aquests esforços, malauradament la seguretat mai és del tot inexpugnable i poden existir filtracions per actuacions doloses de tercers malintencionats, als quals no dubtarem a perseguir, en la mesura en què la tecnologia al nostre abast ho permeti.

7. Canvis en la Política de Privadesa:

Aquesta política de privadesa és subjecta a eventuals canvis d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. Per aquest motiu l’animem a revisar les nostres condicions de forma assídua.

Darrera actualització: 06/10/2023